Antykwariat Numizmatyczny
Marzec 13, 2018

Aukcja 1: Medal wybity na cześć Henryka Boissera, Medal z kolekcji Karolkiewicza  (CNG Triton IV , Grudzień 2000, pozycja 2615)

Boissier był komendantem wojennym Departamentu Kaliskiego. Posiadał dość szerokie uprawnienia, jednak swej władzy nigdy nie nadużywał, czym wzbudzał podziw i wywołał wdzięczność kaliskiej społeczności i pruskich oficerów.

Awers: Profil popiersia w lewo. Boissier w mundurze z dystynkcjami. Na otoku napis w języku francuskim „BOISSIER ADIUTANT COMMANDANT ET MEMBRE DE LA LEGION D’HONNEUR” (Boissier Adiutant Komendanta i Członek Legii Honorowej)

Rewers: W wieńcu z dębu i wawrzynu napis w języku niemieckim: „DEM / EDELSINN / DIE / DANKBAREIT / KALISH / 1807” (Szlachetność – wdzięczność Kalisz 1807)

Sygnowany ABRAMSON. Bity w Berlinie. Emitentem było miasto Kalisz z inspiracji jeńców, pruskich oficerów.

Medal z kolekcji Karolkiewicza  (CNG Triton IV , Grudzień 2000, pozycja 2615)

Bardzo rzadka pozycja !

Stan zachowania Proof Like –
Średnica 42.50 mm
Waga 28.00 g
Literatura Hutten-Czapski 4767; Bramsen 692